top of page

Marmara İşletme Kulübü Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü, kulübün vazgeçilmez bir parçası olarak kabul edilir. Bu koordinatörlük, üyelerle yönetim kurulu arasındaki iletişimi güçlendirerek, kulübün üye memnuniyetini artırmasına ve büyümesine katkı sağlar. Üye profilini dikkatle inceleyerek etkinliklerin planlanmasına katkıda bulunur ve kulüp içinden gelen geri bildirimleri titizlikle analiz ederek objektif çözüm yolları üretir. Aynı zamanda, kulüp içinde birlik ve dayanışma duygusunu pekiştirerek, kulübün başarısını sürdürülebilir bir şekilde destekler. Bu sayede, Marmara İşletme Kulübü'nün üyeleri arasında güçlü bir iletişim ağı oluştururken, kulüp deneyimini daha anlamlı ve zengin hale getirir.

bottom of page